Burgerraadsleden

Gemeenteraad Zederik
HOME  |  Burgerraadsleden

Burgerraadsleden

Iedere fractie van de gemeenteraad is met twee leden afgevaardigd in de Informatievergaderingen I en II. Naast raadsleden kunnen dat ook zogenaamde burgerraadsleden zijn. Een burgerraadslid moet op de kieslijst van de gemeenteraadsverkiezing hebben gestaan, door de raad te zijn benoemd en be√ędigd.

Informatievergadering I

In deze vergadering hebben de onderstaande burgerraadsleden zitting:

  • De heer N.H. Mulders namens de VVD
  • De heer H. de Vaal namens de PvdA

Informatievergadering II

In deze vergadering hebben de onderstaande burgerraadsleden zitting:

  • De heer T.J. de With namens de SGP
  • De heer C. Veth namens de VVD
  • De heer H. de Vaal namens de PvdA