Griffie

Gemeenteraad Zederik
HOME  |  Griffie

Griffie

Floor de Lange

Wat doet de griffie?

De griffie is verantwoordelijk voor de secretariële, procesmatige en inhoudelijke ondersteuning van de raad en de informatievergaderingen.

Taken van de griffie

  • Faciliteren en adviseren besluitvorming
  • Beantwoorden van vragen van raadsleden, fracties of de gehele gemeenteraad
  • Opstellen raads- en informatieagenda
  • Ondersteunen presidium
  • Bedrijfsvoering
  • Communicatie gemeenteraad
  • Ondersteunen regionale Rekenkamer
  • Communicatie Rekenkamer
  • Ondersteunen commissie Bestuurlijke Vernieuwing
  • Ondersteunen Auditcommissie

Griffier

F. (Floor) de Lange
Tel (088) 599 70 87
E-mail f.de.lange@zederik.nl
U kunt bij de griffier terecht voor vragen over het werk of de vergaderingen van de raad. De griffier adviseert u ook over inspreekrecht.