Informatievergadering I

Gemeenteraad Zederik
HOME  |  Informatievergadering I

Informatievergadering I

Deze Informatievergadering behartigt de volgende taakvelden:

Portefeuille burgemeester
Algemeen Bestuurlijke Zaken en regionale (bestuurlijke) ontwikkeling; Personeel en Organisatie; Communicatie; Digitale dienstverlening en Toezicht en Handhaving.

Portefeuille wethouder M. van Middelkoop
Cultuur en monumenten; Speelruimte beleid en Bibliotheken.

Portefeuille wethouder A. Donker
Decentralisaties sociaal domein; Onderwijsbeleid; Welzijnsbeleid jeugd en ouderen.

Portefeuillehouder wethouder H. van Santen
Financiën; en Welzijnsvoorzieningen.

Samenstelling Informatievergadering I

  • Voorzitter: W. van Dijk (VKG)
  • Leden: A. den Besten en mw. M.G.M. de Jong-Middelkoop (CDA), E. Geluk en W.E. Weijgertze (SGP), H. van den Hoven (VKG), H.C. Baars en C.A. Matsinger (ChristenUnie), mw. J. van der Leun-Schout en N.H. Mulders (VVD), R.A.K.H. Krämer en A.P. Provoost (PvdA)
  • Plaatsvervangende leden: G. Meppelink (CDA), A.A. Zweistra (SGP), P. Sterrenburg (ChristenUnie), F.C. de Bruyn en C. Veth (VVD), M. Oosterom (PvdA)

Inspreken tijdens een vergadering