Informatievergadering II

Gemeenteraad Zederik
HOME  |  Informatievergadering II

Informatievergadering II

Deze Informatievergadering behartigt de volgende taakvelden:

Portefeuillehouder M. van Middelkoop
Ruimtelijke ordening en milieu; openbare ruimte; grondbedrijf, Verkeer en Vervoer

Portefeuillehouder A. Donker
Afvalbeleid en Dorpshuizen

Portefeuillehouder H. van Santen
Economische ontwikkeling

Samenstelling Informatievergadering II

  • Voorzitter: De heer E. Geluk (SGP)
  • Leden: mw. A.M. van der Spek-den Besten en H. van Nieuwenhuijzen (CDA), C.T. Vermaat en T.J. de With (SGP), J. van Belle en W. van Dijk (VKG), H.C. Baars en C.A. Matsinger (ChristenUnie), C. Veth en T.P. de With (VVD), R.A.K.H. Krämer en H. de Vaal (PvdA)
  • Plaatsvervangende leden: A.A. Zweistra (SGP) , I. de Goeij (VKG), Th. Bassa (ChristenUnie), F.C. de Bruyn en A.A. Verweij (VVD)

Inspreken tijdens een vergadering