Rekenkamer

Gemeenteraad Zederik
HOME  |  Rekenkamer

Rekenkamer

Lokale Rekenkamer

Een Rekenkamer is een instrument voor en door de raad. Met onderzoek naar de (maatschappelijke) effecten en de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid ondersteunt de onafhankelijke rekenkamer de rol van der raad.
Dr. Igno Pröpper van Bureau Partners en Pröpper geeft leiding aan de lokale Rekenkamer.

Missie: het bijdragen aan de kwaliteit van het gemeentebestuur door:

 • versterken controlerende en politiek sturende rol van de gemeenteraad
 • vergroten transparantie van het bestuur
 • ondersteunen gezamenlijk leerproces van raad, college en ambtelijke organisatie

Visie: leren is waardevoller en duurzamer dan afrekenen

De Rekenkamer kijkt dus vooral naar de toekomst: hoe kan de gemeente(raad) leren van ervaringen uit het verleden.

Klankbordgroep

De raadsleden C.A. Matsinger, H. van Nieuwenhuijzen en W.E. Weijgertze vormen de Klankbordgroep van de lokale rekenkamer. De klankbordgroep zorgt voor een soepele aansluiting tussen de onafhankelijke rekenkamer en de raad van de gemeente Zederik.

Onderzoeken

De Rekenkamer vraagt elk jaar onderwerpen voor onderzoek aan raadsleden of burgers. De uiteindelijke keuze van de Rekenkamer hangt af van de onderzoekbaarheid van het onderwerp en het belang van het onderwerp voor de gemeenteraad en/of burgers.

Voor de gemeente Zederik heeft de Rekenkamer het volgende onderzocht:

 • gemeentelijke dorpshuizen
 • doelmatigheid samenwerking tussen gemeenten Giessenlanden, Leerdam en Zederik op 4 onderdelen
 • kostendekkenheid van legestarieven
 • burgerparticipatie
 • regievoering op het bouwrijp maken van het bedrijventerrein Meerkerk IV
 • verkeersveiligheid
 • planning en controlcyclus
 • inkoop- en aanbestedingsbeleid
 • regionale samenwerking
 • doorlooptijden van woningbouwprojecten

Nieuwsbrieven

De Rekenkamer stelt jaarlijks enkele nieuwsbrieven op. In de nieuwsbrieven beschrijft de Rekenkamer de voortgang van de onderzoeken, plannen voor toekomstige onderzoeken en de resultaten van uitgevoerde onderzoeken.