Ronde Tafel Gesprekken

Gemeenteraad Zederik
HOME  |  Ronde Tafel Gesprekken

Ronde Tafel Gesprekken

Tijdens Ronde Tafel Gesprekken gaat de gemeenteraad in gesprek met inwoners, ondernemers, bestuurders en medewerkers van instellingen over een onderwerp dat op de agenda van de Informatievergadering staat.

Raads- en commissieleden willen van gedachten wisselen met de aanwezigen om zich een beeld te vormen van wat er leeft in de samenleving. Inwoners en organisaties worden op die manier gehoord. Burgerparticipatie is zo een wezenlijk onderdeel van de lokale democratie.

Deze interactieve vorm wordt vooral toegepast bij de wat grotere onderwerpen. Deelname aan een Ronde Tafel Gesprek is in principe op uitnodiging van de raad. De bijeenkomst is openbaar. Wie niet is uitgenodigd voor het Ronde Tafel Gesprek, kan gebruik maken van het spreekrecht.

Op de agenda van de Informatievergadering staat aangegeven of er een Ronde Tafel Gesprek is.