Werkwijze Informatievergaderingen

Gemeenteraad Zederik
HOME  |  Werkwijze Informatievergaderingen

Werkwijze Informatievergaderingen

Elke eerste maandag van de maand vindt er een gecombineerde Informatievergadering (Informatievergadering I en Informatievergadering II) plaats.
Dit overleg is in de plaats gekomen van de raadscommissies. Elk agendapunt is opgedeeld in twee fasen: beeldvormend en meningvormend.

Beeldvormende fase

In deze fase kunnen de raadsleden vragen stellen aan de leden van het college van burgemeester en wethouders. Wethouders kunnen zich laten bijstaan door medewerkers uit de gemeentelijke organisatie dan wel externe deskundigen.

Meningvormende fase

In deze fase van het agendapunt geven de vertegenwoordigers van de raadsfracties op hoofdlijnen hun mening over het voorstel van het college van burgemeester en wethouders.
In deze fase wordt ook de route bepaald van het voorstel. Dat kan zijn:

  1. Het voorstel wordt geagendeerd voor de eerstvolgende openbare raadsvergadering als hamerstuk.
  2. Het voorstel wordt geagendeerd als bespreekstuk voor de opvolgende openbare raadsvergadering.
  3. Het voorstel wordt teruggenomen door het college van burgemeester en wethouders.

Ambtelijke voorronde

De ambtelijke voorronde gaat vooraf aan een informatievergadering. In deze ronde kunnen informatieve, technische en/of vragen of details gesteld worden door de raadsfracties aan het college. Burgers kunnen daaraan niet deelnemen.

Inspreken tijdens vergaderingen

Bent u belanghebbend bij een agendapunt in een raadsvergadering of informatievergadering? Dan kunt u gebruikmaken van het inspreekrecht. Zie voor meer informatie Inspreken.