HOME  |  In Zederik  |  Nieuwsberichten

Nieuwsberichten

 • Gemeente en SV Meerkerk ondertekenen overeenkomsten nieuw sportcomplex

  Op woensdag 14 november is een belangrijke stap gezet in de verplaatsing van het sportcomplex van SV Meerkerk. Wethouder Maks van Middelkoop van de gemeente Zederik, de heer Sjaak Versluis (voorzitter) en mevrouw Arninja ’t Lam (penningmeester) van voetbalvereniging SV Meerkerk ondertekenden de verplaatsingsovereenkomst.

 • Gemeentepagina in huidige vorm gaat veranderen

  De gemeente Zederik houdt per 31 december a.s. op te bestaan en wordt dan onderdeel van Vijfheerenlanden. 

 • Groot onderzoek naar koopgedrag

  De detailhandel is de afgelopen jaren veranderd. Waar het online winkelen een sterke groei heeft doorgemaakt, is op straat vaker leegstand zichtbaar en veranderen winkels in bijvoorbeeld horeca of woningen. Gemeenten en provincies zetten zich samen met winkeliers in voor aantrekkelijke binnensteden, dorpscentra en een compleet winkelaanbod. Om dit zo goed mogelijk te doen, is periodiek onderzoek naar koopgedrag van groot belang.

 • Inloopspreekuur Participatie

  In de maanden november en december zal SamenDoen inloopspreekuur houden op woensdagmorgen in het Gemeentehuis in Meerkerk, Prinses Marijkeweg 1. Dit inloopspreekuur is bedoeld voor alle inwoners van Zederik die een vraag hebben op het gebied van participatie.

 • Verkiezingsdebatten gemeenteraadsverkiezingen 2018

  Op 21 november 2018 mogen alle inwoners van 18 jaar en ouder uit de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik gaan stemmen. Deze drie gemeenten vormen vanaf 1 januari 2019 de gemeente Vijfheerenlanden. Op basis van de uitslag wordt de eerste raad en het eerste college van Vijfheerenlanden gevormd.

 • Kieskompas gemeenteraadsverkiezingen gemeente Vijfheerenlanden

  Op 21 november 2018 mogen alle inwoners van 18 jaar en ouder uit de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik gaan stemmen. Deze drie gemeenten vormen vanaf 1 januari 2019 de gemeente Vijfheerenlanden. Op basis van de uitslag wordt de eerste raad en het eerste college van Vijfheerenlanden gevormd.

 • Kandidatenlijsten gemeenteraadsverkiezingen

  Kandidatenlijsten verkiezing van de leden van de gemeenteraad van Vijfheerenlanden

 • Zekerheid uitkeringsverstrekking Vijfheerenlanden

  Het Algemeen Bestuur van Avres heeft aangegeven dat de verstrekking van uitkeringen aan de inwoners van de aanstaande gemeente Vijfheerenlanden (voorheen inwoners van de gemeenten Leerdam en Zederik) vanaf 1 januari 2019 gegarandeerd is.

 • Inloopspreekuur VluchtelingenWerk Meerkerk

  Stichting VluchtelingenWerk organiseert iedere woensdagmorgen van 10.00-12.00 uur een inloopspreekuur op het gemeentehuis in Meerkerk. Cliënten van VluchtelingenWerk kunnnen hier zonder afspraak met vragen van uiteenlopende aard terecht.

 • Vijfheerenlandenpagina

  Nog ruim drie maanden en dan is de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden een feit.

 • Kandidaatstelling gemeenteraadsverkiezing

  Op maandag 8 oktober 2018 vindt de kandidaatstelling voor de verkiezing van de gemeenteraad van de gemeente Vijfheerenlanden plaats.

 • Goed idee voor uw wijk of dorp? Vijfheerenlanden helpt!

  Vijfheerenlanden biedt u, inwoners van dorpen, wijken, buurten en straten, de gelegenheid om met ideeën te komen om de leefbaarheid, onderlinge contacten en vitaliteit in uw woonomgeving te verbeteren en te versterken.

 • Wetsvoorstel Vijfheerenlanden aangenomen door Tweede Kamer

  De Tweede Kamer heeft op 23 april 2018 ingestemd over het wetsvoorstel herindeling Vijfheerenlanden. Het wetsvoorstel gaat over de samenvoeging van Leerdam, Vianen en Zederik tot de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden en dat de nieuwe gemeente in de provincie Utrecht komt te liggen.

 • Uw gemeente in 2018

  Sinds 1 januari werken de drie gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik samen in één organisatie: de Bedrijfsvoeringsorganisatie Vijfheerenlanden. Dit is een verandering achter de schermen; voor u als inwoner of ondernemer verandert er niet veel.