HOME  |  In Zederik  |  Nieuwsberichten  |  Goed idee voor uw buurt? De gemeente ondersteunt u graag!

Goed idee voor uw buurt? De gemeente ondersteunt u graag! (19-06-2017)

Heeft u een leuk idee voor uw buurt, wijk of dorp? Draagt het initiatief bij aan de onderlinge binding en samenhang in het dorp? En zijn er meerdere inwoners bij betrokken om dit idee uit te voeren? De gemeente Zederik ondersteunt u daar graag bij!

Wij willen inwonersinitiatieven ondersteunen en de ontwikkeling van nieuwe ideeën door inwoners mogelijk maken. Deze initiatieven zijn breed inzetbaar en bedoeld om uw buurt, wijk of dorp socialer, duurzamer, veiliger en/of gezelliger te maken. In 2017* en 2018* kunt u daarvoor een financiële ondersteuning aanvragen bij de gemeente!

Wie kunnen zich aanmelden?

Bewoners(groepen) en organisaties zonder winstoogmerk.

Meer weten?

U vindt meer informatie over de voorwaarden en het aanvraagformulier op www.zederik.nl/inwonersinitiatief.

*zolang er financiële middelen beschikbaar zijn.