HOME  |  In Zederik  |  Nieuwsberichten  |  Wel referendum, nog geen gemeenteraadsverkiezingen

Wel referendum, nog geen gemeenteraadsverkiezingen (13-02-2018)

De gemeenteraadsverkiezingen voor de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik vinden dit jaar door de herindeling tot de gemeente Vijfheerenlanden per 1 januari 2019 niet in maart maar op 21 november plaats.

Raadgevend referendum

Op 21 maart a.s. wordt wel een raadgevend referendum gehouden over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017). Deze wet bepaalt:

  • de taken en bevoegdheden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD);
  • de voorwaarden die gelden voor de inzet van deze bevoegdheden;
  • hoe het toezicht is geregeld.

De Referendumcommissie heeft de wettelijke taak om kiezers te informeren over de wet waar een referendum over wordt gehouden. De informatie waarin de commissie uitlegt waar de Wiv 2017 over gaat kunt u vinden op www.referendumwiv2017.nl. Dit helpt u misschien uw mening te vormen.

Stemlocaties

De locaties waar u van 07.30 tot 21.00 uur (let op afwijkende tijden) kunt stemmen voor het referendum zijn:

Stembureau Adres
Gemeentehuis Prinses Marijkeweg 1, Meerkerk
Open Vensters Prinses Marijkeweg 34, Ameide
Brede School De Bijenkorf  Gregoriuslaan 40, Lexmond

In Hei- en Boeicop, Nieuwland en Leerbroek komen mobiele stembureau's:

Stembureau Adres Tijd
Hei- en Boeicop School met de Bijbel - Pleinstraat 13a 07.30-11.30 uur
Nieuwland Brandpunt - Torenstraat 2 12.30-16.30 uur
Leerbroek De Schakel - Raadhuisplein 1 17.30-21.00 uur

Machtiging

Bent u niet in de gelegenheid om uw stem uit te brengen dan kunt u een andere kiezer machtigen om voor u een stem uit te brengen. Ook kunt u uw stempas bij de gemeente om laten zetten in een kiezerspas. Met deze kiezerspas kunt u bij elk stembureau in Nederland uw stem uitbrengen voor het referendum.

Meer informatie

Meer informatie over dit referendum en de stembureaus vindt u op www.zederik.nl/referendum en op de website www.referendum-commissie.nl . U kunt ook contact opnemen met team Verkiezingen van de gemeente Zederik 0183 35 65 00.