HOME  |  Inwoners  |  Startpagina inwoners

Startpagina inwoners

Paspoort, rijbewijs en uittreksels

Wilt u paspoort, identiteitskaart, rijbewijs, verklaring of uittreksels aanvragen, verlengen of kwijt/gestolen melden? Klik op de link Legitimatie.

Belastingen

Wilt u meer inform­atie over gemeente­belas­tingen, aan­slagen en taxaties? Deze worden tegen­woordig via het samen­werkings­verband SVHW geregeld.

Zorg, ouderen en inkomen

Wilt u meer infor­matie over ouderen- of gehan­di­cap­ten­zorg, de WMO, of op het gebied van werk en inkomen? Kijk dan op de site Samen sterk in Zederik.

Geboorte, huwelijk en overlijden

Wilt u meer weten over trouwen, aangifte geboorte van een kind, aangifte overlijden of scheiden. Klik op de link levensgebeurtenissen.

Wonen, verhuizen en emigreren

Wilt u meer informatie over wonen in Zederik, de starterslening of uw verhuizing doorgeven. Klik op de link Wonen, verhuizen of emigreren.

Jeugd en onderwijs

Zoekt u scholen of consul­tatie­bureaus, of wilt u steun van bij­voor­beeld leer­lingen­ver­voer of jeugd­hulp? Dan vindt u infor­matie op Samen Sterk in Zederik.

Bouwen, verbouwen en slopen

Wilt u informatie over bouwen en verbouwen en het aanvragen van vergunningen die met wonen te maken hebben. Klik op de link (Ver)bouwen

Gevonden en verloren voorwerpen

Wilt u doorgeven dat u een voorwerp heeft gevonden of juist verloren wilt melden. Klik op de link Verloren/gevonden.

Afval en oud papier

Op de site van de reinigings­dienst kunt u infor­matie vinden over afval­breng­stations, ophaal­dagen, grof vuil en oud papier. Ook kunt u uw afval­kalender bekijken via onze app.