Trouwen

 • Samenvatting

  Het huwelijk is één van de mogelijkheden om de relatie met uw partner officieel vast te leggen. Gaat u trouwen? Dan doet u eerst een melding in de gemeente waar u gaat trouwen. U kunt de melding schriftelijk doen of u kunt persoonlijk langs gaan bij de gemeente.

  Trouwen voor de gemeente wordt het burgerlijk huwelijk genoemd. Wilt u ook voor de kerk trouwen? Dan mag dit pas nadat uw burgerlijk huwelijk is gesloten.

  Deze melding vervangt vanaf 1 september 2015 de huwelijksaangifte, die ook wel ondertrouw werd genoemd.

  In Zederik hebben wij een grote verscheidenheid aan trouwlocaties. U vindt ze hier.

  Een Zederikse trouwambtenaar of een eigen ambtenaar van de burgerlijke stand bij uw huwelijk? Bekijk het overzicht hier.

 • Voorwaarden

  Voorwaarden om te kunnen trouwen

  • U en uw partner zijn allebei 18 jaar of ouder.
  • U mag niet al getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
  • U mag niet trouwen met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus.
  • U mag niet gedwongen worden om te trouwen.
  • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

  Erkenning van een in het buitenland gesloten huwelijk

  Een huwelijk waarin één of beide partners jonger zijn dan 18 jaar wordt in Nederland niet erkend.

 • Gang van zaken

  U doet de melding in de gemeente waar u gaat trouwen. Woont u beiden buiten Nederland en is in ieder geval één van u Nederlander? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag.

  • Doe de melding uiterlijk 14 dagen voordat u gaat trouwen.
  • U kunt niet eerder dan 1 jaar voor de huwelijksdatum de melding doen.
  • Bij de melding geeft u in totaal 2, 3 of 4 meerderjarige personen op als getuigen.

  Melding is alleen mogelijk na telefonische afspraak, telefoon (0183) 35 65 00.

 • Meenemen

  In te leveren documenten bruidspaar:
  Een kopie van een geldig legitimatiebewijs (ID-kaart, paspoort of rijbewijs).
  Het ingevulde meldingsformulier.

  In te leveren documenten uit het buitenland:
  Indien een aanstaande echtgenoot/partner in het buitenland geboren (gescheiden / partner overleden / partnerschap ontbonden) of woonachtig is, neemt u dan contact op met de afdeling Burgerzaken, zodat u kunt vernemen welke documenten nodig zijn bij de aangifte.

  In te leveren documenten van getuigen:
  Een kopie van een geldig legitimatiebewijs (ID-kaart, paspoort of rijbewijs)

 • Kosten

  De kosten voor een huwelijksvoltrekking bedragen:

  • van maandag t/m vrijdag € 300,--
  • op zaterdag of zondag € 500,--
  • stadhuis Ameide € 100,-- extra
  • op locatie € 300,-- extra
  • kosten trouwboekje € 30,--

  Op maandagmorgen kunt u tot 10.00 uur gratis trouwen.

  • getuigen gemeente € 25,-- (per getuige)

 • Tips

  Geregistreerd partnerschap omzetten in huwelijk

  U kunt uw geregistreerde partnerschap omzetten in een huwelijk. Dan moet u bij de gemeente een akte van omzetting laten opmaken.

  Huwelijksdispensatie

  Als u niet voldoet u niet aan de voorwaarden voor een huwelijk of partnerschap, dan kan de minister van Justitie en Veiligheid (JenV) toestemming geven om toch te trouwen of een partnerschap te sluiten. Bijvoorbeeld als de personen die willen trouwen broer en zus van elkaar zijn door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie.

 • Openbare documenten