HOME  |  Inwoners  |  Onze producten en diensten van A-Z  |  Afschrift (uittreksel) burgerlijke stand

Afschrift (uittreksel) burgerlijke stand

 • Samenvatting

  De gemeente bewaart akten van levensgebeurtenissen. Bijvoorbeeld van een geboorte, huwelijk, geregistreerd partnerschap, echtscheiding of overlijden. Op een afschrift staan alle gegevens van de akte uit de burgerlijke stand. Op een uittreksel staat een deel van de informatie uit de akte. U kunt een afschrift of uittreksel van deze akten alleen aanvragen bij de gemeente waar een geboorte, huwelijk, geregistreerd partnerschap, echtscheiding of overlijden heeft plaatsgevonden.

  Afschrift of uittreksel burgerlijke stand voor kinderen tot 18 jaar

  Ouders kunnen ook voor kinderen tot 18 jaar een afschrift of uittreksel burgerlijke stand aanvragen als zij allemaal op hetzelfde adres wonen.

  Als u inwoner bent van Zederik en in het bezit van DigiD, dan kunt u een uittreksel digitaal aanvragen

  Digitaal aanvragen
   

  Heeft u geen DigiD bij de hand? Dan kunt u ook langskomen bij de balie, maak hiervoor een afspraak

  Maak een afspraak

 • Gang van zaken

  U vraagt een afschrift of uittreksel van de burgerlijke stand aan bij de gemeente waar de akte is opgemaakt. Geef bij de aanvraag duidelijk aan waarvoor u het afschrift of uittreksel nodig hebt. Hebt u het afschrift nodig voor het buitenland? Geef dan aan dat u een internationaal afschrift wilt.

 • Meenemen

  • uw geldige identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument)

  Iemand anders machtigen

  Maak een brief met de volgende informatie:

  • waarom u het afschrift of uittreksel nodig hebt
  • wie degene is aan wie u toestemming geeft het afschrift of uittreksel af te halen (de gemachtigde)
  • uw handtekening op de brief
  • de handtekening van de gemachtigde

  De gemachtigde neemt deze brief mee naar het loket sámen met:

  • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs
  • het identiteitsbewijs van de gemachtigde


  U kunt een machtigingsformulier downloaden.

 • Kosten

  De kosten van een afschrift/uittreksel burgerlijke stand bedragen € 12,90

 • Achtergrond

  • Vraagt u het afschrift of uittreksel persoonlijk bij de balie aan? Dan krijgt u het meteen mee. Dit geldt ook als u iemand hiervoor machtigt.
  • Vraagt u het online of schriftelijk aan? Dan stuurt de gemeente het afschrift of het uittreksel per post aan u op.
 • Zie ook