HOME  |  Inwoners  |  Paspoort, Rijbewijs en uittreksels

Paspoort, Rijbewijs en uittreksels

Identiteitsbewijs gestolen / verloren

Rijbewijs

U vraagt uw rijbewijs persoonlijk aan bij de gemeente door een afspraak te maken. Meestal kan het rijbewijs na 5 werkdagen opgehaald worden.

Verklaring Omtrent Gedrag

Een VOG kan gevraagd worden als u bijvoorbeeld in het onderwijs wilt werken of een wapenvergunning wil aanvragen.

Een VOG kan worden afgegeven aan natuurlijke personen (mensen) en aan rechtspersonen (bedrijven/organisaties).

Verklaring geen bezwaar afgifte reisdocument

Toestemming van beide ouders / voogd(en) is vereist voor de aanvraag van een Nederlandse Identiteitskaart voor personen jonger dan 12 jaar en voor de aanvraag van een paspoort voor personen jonger dan 18 jaar.

Paspoort

Een Nederlands paspoort is zowel in Nederland als wereldwijd een geldig identificatie en reisdocument.

Een paspoort voor volwassenen is 10 jaar geldig.

Uittreksel BRP

In een uittreksel uit de Basis Registratie Personen staan uw naam, adres en geboorte­datum.

Garantstelling kort verblijf

Dit formulier heeft u nodig voor het uitnodigen van personen die voor hun komst naar Nederland visum­plichtig zijn.

Dit document kost niets, legalisatie van uw hand­tekening brengt wel kosten met zich mee.

Identiteitskaart

Een identiteits­kaart is een geldig identiteits­bewijs en reis­document in Nederland en Europa.

Een identiteits­kaart voor volwassenen is 10 jaar geldig.

Uittreksel burgerlijke stand

De overheid houd akten bij over belangrijke levens­gebeurte­nissen zoals geboortes, huwelijk en overlijden.

U kunt een afschrift of uittreksel van deze akten aanvragen bij de gemeente.

Machtigingsformulier

Indien u zelf niet in staat bent om naar het gemeentehuis te komen, dan kunt u iemand anders machtigen dit voor u te doen. Gebruik hiervoor onderstaand machtigingsformulier.

Een paspoort, rijbewijs of Nederlandse identiteitskaart moet u altijd zelf aanvragen. Het is niet mogelijk om hiervoor iemand te machtigen.