HOME  |  Ondernemers  |  Startpagina ondernemers

Startpagina ondernemers

Zederik is een ondernemende gemeente. Wij denken graag mee met ondernemers om zo bij te dragen aan de groei en bloei van het ondernemersklimaat. Op deze pagina vindt u informatie over ondernemen in Zederik.

Ondernemersplein

Op ondernemersplein.nl kunt u in­for­ma­tie vinden over vergun­ningen en ver­eis­ten, wetten en regels, belas­tingen en subsi­dies voor uw bedrijf.

Ondernemersverenigingen

In de gemeente Zederik zijn vijf loka­le onder­nemers­vereni­gingen en daar­naast is er een over­koepe­lende orga­ni­satie.

Nieuws ondernemers

Een overzicht van de op ondernemers gerichte nieuwsberichten.

Uw contact bij de gemeente

Martin Streef­kerk is onze account­manager voor bedrijven en midden­stand. Hij denkt met u mee bij vragen over wet­geving of over­heids­rege­lingen bij start, vestigen of uit­breiden van een bedrijf.

Bedrijventerreinen en -huisvesting

In de gemeente Zederik zijn vier bedrijventerreinen en drie bedrijfsmakelaars. Ook vind u hier informatie over bestemmingsplannen.

Bedrijfsbezoeken

Wethouder Mulckhuijse en accountmanager Martin Streefkerk bezoeken Zederikse ondernemers.

Martin Streefkerk

Vergunningen

Informatie over het aan­vragen van ver­gun­ningen, en een lijst van recent aan­gevraagde/ver­leende ver­gun­ningen, veror­deningen en andere offi­ciĆ«le bekend­makingen.