HOME  |  Ondernemers  |  Vergunningen

Vergunningen

 • Contactpunten

  Omgevingsloket

  Op www.omgevingsloket.nl kunt u voor bouwwerkzaamheden nagaan welke vergunningen nodig zijn, welke overige vereisten er zijn (bv. bouwtekening of bestemmingsplantoets) en u kunt er direct de vergunningen aanvragen.

  Ondernemersplein

  Op www.ondernemersplein.nl kunt u per branche informatie vinden over vereiste vergunningen en verplichtingen. Ook kunt u hier zoeken naar specifieke vergunningen zoals muzieklicenties of taxivergunningen.

  Contactpunten gemeente

  U kunt vergunningsaanvragen zowel digitaal (als PDF met ingevoegde tekst) en via de post (PDF printen, invullen en opsturen) bij de gemeente indienen. Uiteraard kunt u hier ook terecht bij onduidelijkheid, en om meer informatie op te vragen.

  Bouwvergunningen en Wabo
  contacticoon: email vergunningen@zederik.nl
  contacticoon: telefoon (0183) 35 65 00
  contacticoon: postadres Postbus 1,4230BA Meerkerk, ovv "Vergunningen"

  APV en horecavergunningen
  contacticoon: email apv@zederik.nl
  contacticoon: telefoon (0183) 35 65 00
  contacticoon: postadres Postbus 1,4230BA Meerkerk, ovv "APV"

 • Aanvraagformulieren vergunningen

  Bouw- en sloopvergunningen

  Tegenwoordig verlopen alle vergunningen omtrent bouwgerelateerde werkzaamheden via www.omgevingsloket.nl. Hier kunt u nagaan welke vergunningen u nodig hebt, waarna ze ook via de site aan te vragen zijn.

  Ook is hier informatie te vinden over terreininrichting zoals vlaggenmasten, reclameborden en bomen kappen, en watervergunningen zoals grondwater onttrekken, bemesten van de waterkering, of het bouwen van een brug.

  Evenementenvergunningen

  Evenement organiseren, vergunning of melding

  Overige formulieren

  pdf Ontheffing gesloten-verklaring kanaaldijk
  pdf Ontheffing Stookverbod
   

 • Recent nieuws vergunningen

  Op www.officielebekendmakingen.nl kunt u alle bekendmakingen van de gemeente Zederik lezen, of zoeken naar specifieke onderwerpen zoals bijvoorbeeld "sloop" of "horeca".

  Ook kunt u hier ook de meest recente versie van de algemene plaatselijke verordening (APV) vinden.