HOME  |  Organisatie en bestuur  |  Startpagina Organisatie en bestuur

Startpagina Organisatie en bestuur

Agenda

De gemeente­lijke vergade­ringen vindt u in de agenda.

Melding, klacht of bezwaar

Heeft u een melding, klacht, idee of compli­ment of wilt u iets anders door­geven? Laat het ons weten.

Vacatures

Wil je werken bij gemeente Zederik? Kijk welke functies beschikbaar zijn.

Gemeenteraad

De gemeente­raad van Zederik heeft 15 leden verdeeld over 6 fracties.

Bekendmakingen en verordeningen

Bekijk de bekend­makingen en plaat­selijke ver­orde­ningen van de gemeente Zederik.

Vijfheerenlanden

De gemeente Zederik onderzoekt hoe we op een goede manier invulling gaan geven aan de toekomstige uitdagingen.

Contact en Openingstijden

Wat zijn de openings­tijden van het gemeente­huis en wat is het adres.

Beleid

Het is de taak van de raad, het college en het ambtelijk apparaat om iedere euro zo goed mogelijk in te zetten.

College

De burgemeester en drie wethouders vormen samen het dagelijks bestuur van gemeente Zederik.