HOME  |  Organisatie en bestuur  |  Beleid van de gemeente

Beleid van de gemeente

Beleid van de gemeente

Het beleid van het college van burgemeester en wethouders is vastgelegd in het:

Coalitieakkoord 2014-2018 “Oog op een toekomstvaste samenleving“

De missie voor de huidige zittingsperiode luidt:
Het bestuur van Zederik:

  • hecht grote waarde aan de participatie van alle inwoners
  • heeft oog voor de kwetsbaren in de samenleving
  • zorgt voor een solide financiële basis
  • kiest zijn partners voor samenwerking, in het belang van de inwoners van Zederik
  • stelt bij de bestuurlijke structuur de vitaliteit en de leefbaarheid van de dorpen en haar gemeenschappen voorop