HOME  |  Organisatie en bestuur  |  Financieel beleid

Financieel beleid

Het is voor gemeentelijke organisaties zeer belangrijk om de financiële huishouding op orde te hebben. Het is de taak van de raad, het college en het ambtelijk apparaat om iedere euro zo goed mogelijk in te zetten, ten dienste van de burger.