HOME  |  Organisatie en bestuur  |  Melding, klacht of bezwaar

Melding, klacht of bezwaar

Heeft u een melding, klacht, idee of compliment of wilt u iets anders doorgeven? Laat het ons weten. Wij horen graag uw mening over onze dienstverlening. Op deze pagina leest u ook hoe u een bezwaar kunt indienen als u het niet eens bent met een besluit.

Melding

Geef een opmerking of tip over uw woonomgeving aan ons door via het meldingenformulier of bel de gemeente: (0183) 35 65 00.

Bel buiten kantooruren het calamiteitennummer (06) 51 51 85 00 voor een ernstige rioolstoring of gevaarlijke situatie in de openbare ruimte.

Klacht

Heeft u een klacht over de dienstverlening van de gemeente of de manier waarop u bent behandeld door een medewerker? Neem dan contact op met de klachtencoördinator van gemeente Zederik via telefoonnummer (0183) 35 65 00 of e-mail postbus1@zederik.nl.

Uw klacht wordt behandeld volgens het Protocol Behandeling Klachten GLZ.

Het kan zijn dat u na het behandelen van uw klacht door de gemeente niet tevreden bent over het eindoordeel of de gevolgde procedure. U kunt dan binnen één jaar uw klacht voorleggen aan de Nationale Ombudsman. U kunt de Nationale Ombudsman alleen inschakelen als u de interne klachtprocedure bij de gemeente hebt gevolgd. De Nationale ombudsman is te bereiken op (0800) 33 55 555 (gratis). Via dit nummer kunt u informatie krijgen over of en de wijze waarop u uw klacht aan hem kunt voorleggen. U vindt deze informatie ook op www.nationaleombudsman.nl en in de brochure die te verkrijgen is op het gemeentehuis.

Bezwaar

Bent u het niet eens met een beslissing van het college of de gemeenteraad, dan kunt u in veel gevallen een bezwaarschrift indienen. Meer informatie hierover op de pagina bezwaar maken.

Hoe dient u een bezwaarschrift in?

Uw bezwaarschrift moet binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit worden ingediend.

Vermeld in uw bezwaarschrift in ieder geval de volgende informatie:

  • uw naam, adresgegevens en handtekening;
  • datum;
  • omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (kopie besluit meesturen);
  • redenen waarom u het niet eens bent met het besluit.

Stuur uw bezwaarschrift naar het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen naar adres: Postbus 1, 4230 BA Meerkerk. Per e-mail sturen is niet mogelijk.
U ontvangt een ontvangstbevestiging.

Commissie Bezwaarschriften

Deze commissie geeft een advies over uw bezwaarschrift aan het bestuur van de gemeente. De commissie is volledig onafhankelijk. Over bezwaarschriften tegen besluiten genomen op grond van gemeentelijke belastingverordeningen, sociale uitkeringsgerelateerde zaken en de Wet Waardering Onroerende Zaken adviseert de commissie niet.

Op basis van het advies van de commissie heroverweegt het bestuursorgaan het bestreden besluit.

Lees meer over de commissie bezwaarschriften.

Voorlopige voorziening

Ook als tegen een besluit een bezwaarschrift wordt ingediend, blijft het besluit van kracht. Een bezwaarschrift heeft namelijk geen schorsende werking, tenzij anders is vermeld.

Heeft u dringende redenen om een besluit op te schorten, dan kunt u een verzoek voor een voorlopige voorziening indienen. Voorwaarde is dat u eerst een bezwaarschrift heeft ingediend. Stuur uw verzoek aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht team B, postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

Beroep

Bent u het niet eens met de beslissing van het bestuursorgaan naar aanleiding van uw bezwaarschrift? Dan kun u een beroepschrift indienen.

Lees meer over rechtsbescherming.