HOME  |  Organisatie en bestuur  |  Melding, klacht of bezwaar

Melding, klacht of bezwaar

Bezwaar tegen de gemeente

Tegen sommige besluiten kunt u een bezwaar indienen. 

In beroep gaan

Ga in beroep als u het oneens bent met een besluit op een bezwaar.

Klacht indienen

Als u ontevreden bent over de gemeente kunt u een klacht indienen.

Aansprakelijk stellen van de gemeente

Wanneer u de gemeente aansprakelijk kunt stellen.

Commissie bezwaarschriften

Deze commissie geeft een advies over uw bezwaarschrift aan het bestuur van de gemeente.