HOME  |  Organisatie en bestuur  |  Presentatie en columns voormalig burgemeester Van Ee

Presentatie en columns voormalig burgemeester Van Ee

Burgemeester Coert van EeMijn naam is Coert van Ee. Ik ben geboren in 1954 in Jutphaas (thans Nieuwe­gein). Ik hou erg van zingen, voetbal, golf en fietsen. Ik zing met veel plezier in een regionaal mannen­koor en fiets heel graag door het mooie landschap in de Alblasser­waard en Vijf­heeren­landen. Ik ben gehuwd met Marion en we hebben een dochter en een zoon en twee kleinkinderen. Wij wonen in Lexmond.

Vanaf mijn 19e jaar ben ik actief in vele functies in de lokale politiek voor het CDA. Eerst in Nieuwe­gein, later in Houten en IJssel­stein. Voordat ik burge­meester werd was ik lid van Provinciale Staten in Utrecht.

Sinds april 2011 ben ik burge­meester in van onze mooie gemeente Zederik. De gemeente­raad bepaalt het beleid, het college van B&W voert dat beleid uit. Als burge­meester ben ik zowel voorzitter van de gemeente­raad en het college van Burge­meester & Wethouders. Binnen het college ben ik belast met de portefeuilles Openbare Orde & Veiligheid, Politie, Brandweer, handhaving, cultuur, personeel & organisatie, communicatie & burger­participatie& en de regionale samen­werking.

Zederik

Zederik bestaat uit zeven mooie platte­lands­dorpen in het landelijke gebied in het groene hart nabij vele stadse voorzieningen. Ruimtelijk is ons gebied zeer aantrekkelijk met mooie dorpen, boerderijen en een open polder­landschap. Het is ons veel waard dat in stand te stand te houden.

Financieel kennen we als gemeente­bestuur vele uitdagingen. Het economisch klimaat is nog steeds fragiel dus willen we steeds meer samen­werken met omringende gemeenten. De gemeente­raden van Zederik, Leerdam en Vianen hebben aangeven te willen fuseren tot een nieuwe gemeente Vijf­heeren­landen. Dat zou bij voorkeur in 2018 moeten plaats­vinden. Deze nieuwe gemeente zal dan ca. 54.000 inwoners tellen.

Binnen de regio werken we op bestuurlijk niveau ook samen met de bestuurs­regio’s Alblasser­waard / Vijf­heeren­landen en Zuid Holland Zuid. Ik ben vice voor­zitter van het regio bestuur Alblasser­waard / Vijf­heeren­landen.

Kernwaarden

We hebben 3 kern­waarden benoemt voor Zederik. Dat zijn: Open, Bereikbaar en Vitaal

  • Open: omdat onze gemeente in een groene omgeving veel mooie polders kent en veel kernen haar historische karakter heeft weten te behouden. De natuur­waarden van bijvoor­beeld de Zouwe­boezem geniet terecht landelijke bekend­heid.
  • Bereikbaar: omdat Zederik aan de A27 ligt, met de A2 en A15 in de nabijheid. Binnen een half uur auto­rijden of per bus bereiken we vanuit Zederik we meer 500.000 arbeids­plaatsen. De Lek en het Merwede­kanaal zijn uitstekende vaar­verbin­dingen voor vervoer over water.
  • Vitaal:omdat de inwoners van de 7 dorpen zeer betrokken zijn bij hun gemeenschap. Er zijn veel verenigingen waarvan heel veel mensen actief lid zijn.
    Als het op bijdragen aan goede doelen aankomst geven per inwoner in Zederik veel geld voor goede doelen en behoort tot de top-5 gevers in Nederland. Mensen kijken hier naar elkaar om en er zijn vele mantel­zorgers die minder fortuin­lijke mensen helpen. Iets waar ik als burge­meester erg trots op ben en veel waardering voor heb.
    Als we fuseren binnen Vijf­heeren­landen willen de zorg voor en de vitaliteit van de dorpen in Zederik tot hoofd­punt van ons beleid benoemen.

Spreekuur

Ik houd geen spreek­uur maar wil gewoon voor u bereikbaar zijn wanneer dat nodig is. U kunt mij gewoon bellen via het bestuurs­secretariaat en dan wordt er snel een afspraak gemaakt. Ik probeer de politiek zo dicht mogelijk bij de inwoners te brengen en in stand te houden.
U bent dus van harte welkom.

Archief