HOME  |  Organisatie en bestuur  |  Samenstelling college

College

André Bonthuis

Bonthuis
contactgegevens en taken André Bonthuis
FunctieWaarnemend burgemeester
Telefoonnummer(088) 599 7373
E-mailadresbestuurssecretariaat-zederik@vijfheerenlanden.nl
Taken
 • Algemeen bestuurlijke zaken en Regionale (bestuurlijke) ontwikkeling
  • Kabinetszaken
 • Personeel en organisatie
 • Communicatie, burgerparticipatie
  • PR, representatie en media
 • Toezicht en handhaving
 • Digitale dienstverlening
 • Informatisering & automatisering
 • Terugdringen regeldruk

Maks van Middelkoop

van Middelkoop
contactgegevens en taken Maks van Middelkoop
FunctieWethouder
AdresLekdijk 18
4233 CL  Ameide
Telefoonnummer(088) 599 7373
E-mailadresbestuurssecretariaat-zederik@vijfheerenlanden.nl
Taken

(1e loco-burgemeester)

 • Ruimtelijke ordening en Milieu
  • Planologie
  • Duurzaamheid
  • Wonen en woningbouw
 • Openbare ruimte
  • Civiele werken
 • Grondbedrijf
 • Verkeer en vervoer beleid, inclusief inrichting van wegen en verkeersmaatregelen
 • Bibliotheken
 • Cultuur en monumenten
  • Kunst
  • Cultuurhistorie
 • Speelruimte beleid
Politieke partijCDA

Arie Donker

Donker
contactgegevens en taken Arie Donker
FunctieWethouder
AdresBreezijde 17
4243 JN  Nieuwland
Telefoonnummer(088) 599 7370
E-mailadresbestuurssecretariaat-zederik@vijfheerenlanden.nl
Taken

(2e loco-burgemeester)

 • Decentralisaties sociaal domein
  • Participatiewetgeving
  • Wmo / awbz
  • Publieke gezondheid en jeugdzorg
 • Onderwijsbeleid
  • Huisvesting
 • Welzijnsbeleid jeugd en ouderen
  • Sport en bewegen
 • Gemeentelijk vastgoed
  • Dorpshuizen
 • Afvalbeleid
  • Waardlanden
Politieke partijSGP

Herman van Santen

van Santen
contactgegevens en taken Herman van Santen
FunctieWethouder
AdresElisabeth Kuijperstraat 34
4207 JP  Gorinchem
Telefoonnummer(088) 599 7370
E-mailadresbestuurssecretariaat-zederik@vijfheerenlanden.nl
Taken

(3e loco-burgemeester)

 • Financiën
  • Inkoop en aanbestedingsbeleid
  • Verenigingssubsidies
 • Economische ontwikkeling
  • ROMS
  • Recreatie en toerisme
 • Welzijnsvoorzieningen
  • Sport
Politieke partijVVD

Nanette van Ameijde

van Ameijde
contactgegevens en taken Nanette van Ameijde
FunctieAlgemeen directeur BVO Vijfheerenlanden / Secretaris
Telefoonnummer088 - 599 7090
E-mailadresbestuurssecretariaat-zederik@vijfheerenlanden.nl
Taken
 • Bestuur ondersteuning/secretariaat
 • Bestuur

Joop Koetsenruijter

Koetsenruijter
contactgegevens en taken Joop Koetsenruijter
FunctieDirectie BVO Vijfheerenlanden / Loco-secretaris
Telefoonnummer088 - 599 7092
E-mailadresbestuurssecretariaat-zederik@vijfheerenlanden.nl
Taken
 • Beheer openbare ruimte
 • Fysieke leefomgeving
 • Wijkambassadeurs
 • Wonen, welzijn, recreëren