Crisisdiensten

Samen Sterk in Zederik
HOME  |  Crisisdiensten

Crisisdiensten

In geval van een levensbedreigende situatie of direct gevaar voor een jeugdige door bijvoorbeeld ernstige verwaarlozing, fysiek geweld of seksueel misbruik of als een ouder of jeugdige acuut psychiatrische hulp nodig heeft, dan kunt u contact opnemen met een Crisisdienst.

Eén integrale crisisdienst

Vanaf 1 september 2018 is één integrale crisisdienst voor de gehele regio Zuid-Holland Zuid. Deze dienst is 24/7 bereikbaar via het nieuwe nummer 0800 - 1471. Inwoners, politie, huisartsen en andere organisaties kunnen nu via één nummer de crisisdienst bereiken.