Formulierenbrigade

Samen Sterk in Zederik
HOME  |  Formulierenbrigade

Formulierenbrigade

De formulierenbrigade houdt één keer in de maand zitting op het gemeentehuis. Dit zal zijn op elke laatste donderdag van de maand van 9.00 tot 11.00 uur.

De formulierenbrigade helpt u GRATIS met het invullen van uw formulieren:

 • Zorg- en huurtoeslag;
 • Kinderopvang;
 • Bijzondere bijstand;
 • Verzekeringen;
 • AOW;
 • Leerlingenvervoer;
 • Langdurigheidstoeslag;
 • Minimaregelingen;
 • Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen;
 • Arbeidsongeschiktheid;
 • Remigratie;
 • Heffingskortingen (belastingdienst);
 • Belastingaangifte;
 • WMO (thuiszorg, hulpmiddelen);
 • Schuldhulpverlening;
 • Uitkeringen

Bij de formulierenbrigade kunt u vrij inlopen.
Een afspraak maken kan ook. Hiervoor kunt u elke werkdag tussen 9.00 uur en 12.00 uur terecht op telefoonnummer (0183) 65 02 16. Op dit telefoonnummer kunt u ook terecht voor meer informatie over de formulierenbrigade.
De formulierenbrigade is er voor iedereen. Het maakt niet uit of u wel of geen inkomen heeft.

Schroom niet en kom met uw formulieren naar de formulierenbrigade!