Huishoudelijke ondersteuning

Samen Sterk in Zederik
HOME  |  Huishoudelijke ondersteuning

Huishoudelijke ondersteuning

Wanneer u door lichamelijke of psychische beperkingen niet meer in staat bent om thuis alles zelf te doen en hulp van familie, vrienden of kennissen niet meer voldoende is, komt u mogelijk in aanmerking voor huishoudelijke ondersteuning.

Wij beoordelen of u hiervoor in aanmerking komt. Daarbij kijken we naar welk resultaat bereikt moet worden, zoals:

  • een schoon en leefbaar huis (licht en zwaar huishoudelijk werk);
  • beschikken over schone kleding;
  • beschikken over boodschappen en maaltijden;
  • zorg voor inwonende kinderen;
  • organisatie van het huishouden (regievoering);
  • het leren omgaan met het huishouden (instructie).

Dit resultaat leggen wij vast in een plan. Dit plan noemen we een “individueel ondersteuningsplan”. In dit plan staan ook welke activiteiten overgenomen moeten worden door de zorgaanbieder.

De zorgaanbieder bekijkt samen met u hoe u dit resultaat het beste bereikt. U maakt daarover afspraken met de zorgaanbieder. Deze afspraken worden ook door de zorgaanbieder vastgelegd in uw plan.