Mantelzorg en Vrijwilligerswerk

Samen Sterk in Zederik
HOME  |  Mantelzorg en Vrijwilligerswerk

Mantelzorg en Vrijwilligerswerk

Mantelzorg

Mantelzorg is onbetaalde zorg voor een chronische zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. Mantelzorg is vaak langdurig en intensief. Mantelzorgers zijn geen professionele zorgverleners, maar geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen. Het gaat bij mantelzorg niet om de gebruikelijke dagelijkse verzorging van een kind of ander familielid.

Bent u mantelzorger? En heeft u behoefte aan informatie en advies? Neem dan contact op met:

SamenDoen
Website: www.samendoen.expert
E-mail: info@samendoen.expert
Telefoon: (0345) 63 73 63

Het Wmo-loket van de gemeente, SamenDoen en MEE Alblasserwaard-Vijfheerenlanden werken nauw samen om mantelzorgers zo goed mogelijk te ondersteunen.

Vrijwilligerswerk

Vrijwilligers en organisaties kunnen terecht bij Samen Doen. Zij verstrekken advies en hebben informatie over leuke vrijwilligersvacatures.

Contact

SamenDoen
Burg. Meesplein 5c, 4142 AZ Leerdam
Website: www.samendoen.expert
E-mail: info@samendoen.expert
Telefoon: (0345) 63 73 63

Vacatures

Voor de vacaturebank van SamenDoen, ga naar:
www.samendoen.expert