Meer Onderwijs

Samen Sterk in Zederik
HOME  |  Meer Onderwijs

Meer Onderwijs

Schoolbegeleidingsdienst

De Schoolbegeleidingsdiens ondersteunt scholen bij problemen van de schoolorganisatorische aard en met inhoudelijke begeleiding van leerlingen.

Schoolkosten

Wanneer zijn schoolboeken en leermiddelen gratis? Hoe kunt u een bijdrage in de schoolkosten aanvragen?

Hulp bij schoolkeuze

Op onderwijsinspectie.nl vindt u inspectierapporten en kwaliteitskaarten van alle scholen in het basis- en het voortgezet onderwijs. Deze rapporten en kwaliteitskaarten ondersteunen u bij het maken van een schoolkeus.