Meer Senioren en gehandicapten

Samen Sterk in Zederik
HOME  |  Meer Senioren en gehandicapten

Meer Senioren en gehandicapten

Stichting Platform Gehandicapten Zedje

Een overzicht van voorzieningen voor gehandicapten vind u onder andere op de sociale kaart en via de digitale gemeentegids.

Beweegcoach Senioren

Speciaal voor 60-plussers zijn er beweegcoaches van Zederik in Beweging. Zij geven persoonlijk advies, afgestemd op uw wensen.

Klussendienst

De klussendienst van de Seniorenraad Zederik biedt met een aantal vrijwilligers hulp aan 65+’ers en mensen met een handicap.

Voorzieningen voor gehandicapten

Een overzicht van voorzieningen voor gehandicapten vind u onder andere op de sociale kaart en via de digitale gemeentegids.

Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen

De aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO) vult het inkomen aan van mensen met een AOW-uitkering die daarmee niet kunnen rondkomen.

Huiselijk geweld

Bij Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid kunnen slachtoffers, daders, omstanders en professionals terecht voor deskundig advies en ondersteuning.

Gehandicaptenparkeerkaart en -parkeerplaats

Meer informatie over het aanvragen van / in aanmerking komen voor een gehandicaptenparkeerkaart en of -parkeerplaats.

Ouderenvervoer

De regeling is voor inwoners van Zederik van 55 jaar en ouder die geen beroep kunnen doen op vervoersvoorzieningen via Wmo of zorgverzekering.

Maaltijdservice

Een maaltijdvoorziening voor mensen die (soms tijdelijk) niet zelf voor hun warme maaltijd kunnen zorgen of zelfstandig wonende ouderen die het leuk vinden om één keer in de maand gezamenlijk te eten.