Meer Werk & inkomen

Samen Sterk in Zederik
HOME  |  Meer Werk & inkomen

Meer Werk & inkomen

 1. Ik werk nu via de Wsw (Wet Sociale Werkvoorziening). Kan ik mijn baan wel houden?
  Als u nu (én op 31 december 2014) via de Wsw werkt, verandert er niets. U heeft dan een indicatie en houdt uw baan. Zolang uw contract loopt en uw indicatie geldig is, blijft dat zo.
   
 2. Moet ik vrijwilligerswerk doen als ik een uitkering krijg?
  Het doel van de Participatiewet is zoveel mogelijk mensen aan werk te helpen. Als dat voor u (nog) niet tot de mogelijkheden behoort, verwachten we wel dat u een bijdrage levert aan de maatschappij. Dat kan bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk te doen.
   
 3. Gaat de gemeente ook banen regelen?
  De gemeente zoekt samen met het bedrijfsleven, Avres, stichtingen en verenigingen actief naar banen en vrijwilligerswerk. Natuurlijk heeft u zelf ook een verantwoordelijkheid in het vinden van werk.