Meer Zorg, welzijn & participatie

Samen Sterk in Zederik
HOME  |  Meer Zorg, welzijn & participatie

Meer Zorg, welzijn & participatie

HartveiligWonen

HartveiligWonen is een vorm van burgerhulpverlening waarbij gecertificeerde vrijwilligers door de meldkamer worden opgeroepen om de reanimatie vast op te starten voordat de ambulance ter plaatse is.

SamenDoen

SamenDoen organiseert en co├Ârdineert een groot aantal activiteiten en ondersteunende voorzieningen die u kunnen helpen om mee te kunnen blijven doen in de samenleving zoals u dat wilt.

Belangenorganisaties

Onderling Sterk Gorinchem e.o., Wmo klankbordgroep Regio AV en Mezzo, de landelijke vereniging voor mantelzorgers.

Maaltijdservice

Een maaltijdvoorziening voor mensen die (soms tijdelijk) niet zelf voor hun warme maaltijd kunnen zorgen of zelfstandig wonende ouderen die het leuk vinden om één keer in de maand gezamenlijk te eten.

Handige website's zorg, welzijn en participatie

Meer informatie over de zorg voor jeugd en gezin zijn op diverse andere website's te vinden.

Meldpunt discriminatie

Bent u slachtoffer of getuige van discriminatie of wordt u beschuldigd van discriminerend gedrag? Neem dan contact op met RADAR.

Dienst Gezondheid & Jeugd

De Dienst Gezondheid & Jeugd heeft als taak om de wettelijke taak om de gezondheid van burgers te bevorderen en burgers te beschermen tegen ziekten en calamiteiten.

Huiselijk geweld

Overlast van iemand in uw omgeving of maakt u zich zorgen over een buurtbewoner die zorg nodig heeft?

Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling helpt buren om conflicten op te lossen.