Burenoverlast? Los het op met Buurtbemiddeling!

Samen Sterk in Zederik
HOME  |  Nieuwsberichten  |  Burenoverlast? Los het op met Buurtbemiddeling!

Burenoverlast? Los het op met Buurtbemiddeling!

Iedereen wil graag prettig wonen in een leuke buurt. Soms lukt dat niet omdat de relatie met de buren niet goed is. De oorzaak daarvoor is vaak iets kleins dat langzaam uitgroeit tot een conflict dat het woonplezier bederft. Een goed gesprek doet wonderen.

Vrijwilligers van Buurtbemiddeling helpen als u dat zelf niet goed lukt. Voorkom ergernis en bespreek uw problemen met de buren.

Buurtbemiddeling Zederik

Sinds eind 2015 is buurtbemiddeling beschikbaar voor alle inwoners van de gemeente Zederik. Buurtbemiddeling is er voor iedereen die in een vervelende situatie zit of dreigt te komen door overlast of onenigheid met de buren.

Buurtbemiddeling werkt met goed getrainde, deskundige vrijwilligers: de buurtbemiddelaars. Zij spelen niet voor rechter, vellen geen oordeel en geven ook geen adviezen. Zij begeleiden buren om (weer) met elkaar in gesprek te komen en samen zélf een oplossing te bedenken waar ze allebei tevreden over zijn. Groot voordeel is dat het probleem dan ook echt uit de wereld is.

Buurtbemiddelaars

Met hulp van buurtbemiddelaars kunnen buren en buurtgenoten hun conflicten zélf oplossen. Onderwerpen die vaak tot conflicten leiden zijn bijvoorbeeld geluidsoverlast, ruzies om parkeerplekken, pesterijen, overlast van huisdieren, spelende kinderen of hangjongeren, tuin- en grondgeschillen. Een goed gesprek, al dan niet met begeleiding van vrijwilligers van Buurtbemiddeling, vermindert de overlast en voorkomt escalaties als conflicten tussen buren en buurtgenoten in een zo vroeg mogelijk stadium herkent en aangepakt worden. Wacht dus niet te lang met het bespreekbaar maken van de problemen.

Gratis, vertrouwelijk, onafhankelijk en neutraal

Komt u er zelf niet uit en wilt u hulp, dan kunt u een beroep doen op Buurtbemiddeling. Bemiddeling heeft de meeste kans van slagen als u tijdig aan de bel trekt. U kunt met hen overleggen over de overlast die u ondervindt. Welke stappen kunt u zelf zetten of heeft u al gezet? Welke mogelijkheden zijn er om tot een oplossing te komen en hoe kan Buurtbemiddeling u helpen? Buurtbemiddeling is gratis, vertrouwelijk, onafhankelijk en neutraal.

Website problemen met je buren

Op de website www.problemenmetjeburen.nl vindt u informatie over burenproblemen en tips om ze op te lossen. Ook komt u via deze site eenvoudig in contact met een bemiddelaar bij u in de buurt.

Coördinatie door Elkwelzijn

Voor de gemeente Zederik wordt de buurtbemiddeling gecoördineerd door Elkwelzijn. U kunt rechtstreeks contact met hen opnemen voor overleg en advies.
Telefoonnummer: (0345) 51 52 27. Of per mail: buurtbemiddeling@elkwelzijn.nl.
U kunt zich ook aanmelden via het contactformulier op www.elkwelzijn.nl/buurtbemiddeling.