Participatiewet

Samen Sterk in Zederik
HOME  |  Participatiewet

Participatiewet

Participatiewet biedt betere kansen op werk

Voor iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder steuntje in de rug niet redt, geldt vanaf 1 januari 2015 de Participatiewet. Alle mensen met een bijstandsuitkering vallen vanaf 1 januari 2015 onder deze wet. Dat geldt ook voor mensen die op de wachtlijst staan voor de sociale werkvoorziening. De Participatiewet moet ervoor zorgen dat meer mensen, met en zonder beperking, werk vinden bij een gewone werkgever.

De Participatiewet vervangt de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een groot deel van de Wajong. Voor de gemeente Zederik voeren de Regionale sociale Dienst en de Avelingen Groep de Participatiewet uit. Zij zorgen voor begeleiding naar werk en voor een uitkering als dat nodig is.

Extra banen

Werkgevers en de overheid zorgen de komende jaren voor 125.000 extra banen. Deze banen zijn bedoeld voor mensen met weinig kans op werk. Bijvoorbeeld mensen met een handicap en mensen die op de wachtlijst voor de Wsw staan. Als dat nodig is, dan kan de gemeente een werkgever ondersteunen met loonkostensubsidie, begeleiding en aanpassing van de werkplek. En wie werkt, krijgt salaris en ontvangt niet langer een uitkering.

Jonggehandicapten

Iedereen die (op termijn) wel kan werken, maar daarvoor ondersteuning nodig heeft, komt onder de Participatiewet te vallen. Alleen jonggehandicapten die nooit meer volledig kunnen werken, kunnen vanaf 1 januari 2015 nog een beroep doen op de Wajong.

Voor Wsw’ers verandert er niets

Voor mensen die nu bij een sociaal werkbedrijf werken en een vast arbeidscontract hebben vanuit de Wsw, verandert er niets. Zij houden hun baan en hun salaris.

Beschut werk

De Participatiewet is er ook voor mensen met een grote arbeidsbeperking. Zij kunnen soms niet aan de slag bij een gewone werkgever. De gemeente heeft de opdracht om voor deze mensen werkzaamheden of een andere passende oplossing te regelen. Bijvoorbeeld werk in een beschermde omgeving. Dit laatste heet ‘beschut werk’. Alle gemeenten samen krijgen geld voor 30.000 beschutte plekken.

Meer weten?

Wilt u weten wat de gevolgen voor u kunnen zijn, neem dan contact op met:

  • Sociale werkvoorziening & Bijstand: Avres, telefoon (0183) 65 02 00 (ma-vr 09.00-12.00 uur), www.avres.nl
  • Wajonguitkering: UWV, telefoon (0900) 92 94 of www.uwv.nl