Sociaal Team

Samen Sterk in Zederik
HOME  |  Sociaal Team

Sociaal Team

Zederik heeft een Sociaal Team dat ingezet kan worden als er sprake is van meerdere problemen in een gezin.

Uw huisarts, maatschappelijk werker of andere hulpverlener kan u in dat geval doorverwijzen naar het sociaal team. In het team zitten professionals van instanties zoals maatschappelijk werk, Wmo-loket, Jeugdhulp, wijkverpleging en Avres.

U krijgt dan huisbezoek van een lid van het Sociaal Team. Deze zoekt samen met u en uw gezin de beste oplossing. Uiteindelijk bepaalt u zelf welke oplossing u kiest. U houdt altijd één contactpersoon.

Het Sociaal Team wordt aangestuurd door coördinator Elly Winkelman.

Heeft u vragen over of aan het Sociaal Team, dan kunt u die mailen naar sociaalloket@zederik.nl. Het telefoonnummer van het Sociaal Loket is (0800) 5016 (ma t/m vrij van 09.00 - 12.30 uur).