Vertrouwenspersoon Wmo

Samen Sterk in Zederik
HOME  |  Vertrouwenspersoon Wmo

Vertrouwenspersoon Wmo

Heeft u een aanvraag gedaan bij de gemeente?

  • Bent u niet tevreden?
  • Over de manier waarop het gesprek is gegaan.
  • Of over het besluit van de gemeente.

Praat erover!

Bespreek het met de medewerker met wie u het gesprek had. Wilt u dat liever niet? Dan kunt u contact opnemen met een vertrouwenspersoon Wmo.

Dat is Ine van Doornmalen. Zij is onafhankelijk van de gemeenten in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.

Wat kan de vertrouwenspersoon voor u doen?

  • De vertrouwenspersoon luistert naar uw verhaal.
  • Samen met haar kunt u bespreken wat u het beste kunt doen.
  • Zij kan u daarbij helpen.
  • Wat u bespreekt blijft vertrouwelijk.

Nog niet tevreden?

Na ondersteuning van de vertrouwenspersoon nog steeds niet tevreden? Dan kunt u een klacht indienen bij de gemeente. De vertrouwenspersoon kan u hierbij helpen.

Niet eens met het besluit van de gemeente?

Bent u het niet eens met het Wmo-besluit? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken (er tegenin gaan). De vertrouwenspersoon kan u hierbij advies geven.

Contact met de vertrouwenspersoon?

U kunt haar van maandag tot vrijdag bereiken. Dit kan per telefoon of sms 06 - 40 041 189, maar u kunt ook een e-mail sturen.